L’àrea d'hisenda té com a labor principal gestionar, organitzar i optimitzar els recursos econòmics de la vida municipal de Burjassot. Des d'aquest departament es realitza la gestió dels ingressos que nodreixen les arques de l'Estat, així com el control dels gastos que es desprenen de les accions econòmiques realitzades pel consistori. La confecció dels pressupostos municipals i el control de la contribució fiscal són també labors fonamentals d'aquesta àrea municipal.

Calendari impositiu